Резервационна форма

Резервация

Правила за пребиваване

 

Правила за пребиваване

УВАЖАЕМИ  ГОСТИ,
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ ХОТЕЛ „КРИСТЕЛ ПАРК“  Кранево
МОЛИМ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРАВИЛАТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ

                                                              ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Тези правила са разработени на базата на действащото българско законодателство.
2. Хотел „КРИСТЕЛ ПАРК“  гарантира на своите гости спазване на конфиденциалност.
3. Забранено е пушенето във всички закрити помещения на хотел „КРИСТЕЛ ПАРК“  “. При неспазване на забраната се начислява глоба в размер на 50,00лв.

4. Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на тези гости, които нарушават правилата за пожарна безопасност, пушат на непозволени места и не изпълняват законовите изисквания на администрацията.

5. Отзиви и препоръки относно работата на хотела може да оставите в книгата за мнения на рецепцията и интернет.
6. Забравени от гостите вещи се пазят до 1 месец.
                                   ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ В ХОТЕЛА
1. Хотелът работи за Вас 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата през летния туристически сезон от 01.05. до 25.09....

Освобождаването на стаите е до 12.00ч, настаняването е след 14.00часа.
2. Изхранването на дадения пансион е по часове ,описани в раздел ресторант.
3. Изнасянето на храна и напитки от ресторанта е забранено.
4. Изнасянето на храна и напитки от басейна е забранено.
5. Моля оставяйте ценните си вещи и документи в сейфа на рецепция. За вещи, оставени без надзор в стаята или на територията на хотела отговорност носи госта.
6. Безплатни за Вас са следните услуги: поръчка на такси, събуждане по телефона, ползването на Wi-Fi.
7. Молим Ви да пазите имуществото на хотела и да съблюдавате правилата за пожарна безопасност. Преди да излезете от стаята си, молим затваряйте прозорците, крановете за вода, изключете светлината и електроуредите. Гостът компенсира стойността на повреденото имущество в хотела в пълен размер в съответствие с вътрешните документи на хотела.
8. На територията на хотела работи система за видеонаблюдение /с изключение на тоалетните и хотелските стаи/. Ползвайки услугите на хотела, Вие се съгласявате с видеонаблюдението.
9. Излизайки от стаята и ако телевизорът Ви работи, трябва най-напред да се изключи телевизора и едва след това да се извади картата за електричеството.

          С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В ХОТЕЛА СЕ ЗАБРАНЯВА
1. Пушенето в стаите, фоайетата и останалите помещения в хотела.
2. Използването на електроуреди в стаите /с изключение на разрешените/.
3. Предаването на странични лица на ключ от стаята Ви.
4. Съхраняването на леснозапалими материали в стаите.
5. Внасянето на територията на хотела и съхраняването в стаите на материали и предмети, опасни за здравето и живота на околните.
6. Изнасянето на имущество и преместването на мебели от стаите.
7. Нарушаването на общоприетите норми на поведение, в т.ч и употребата нa наркотици на територията на хотела.
8. Агресивното поведение и действия, заплашващи здравето и имуществото на околните.
9. Повреждането на имущество на хотела.
10. Приемането на посетители в стаите , ако не са регистрирани и не са заплатили пребиваването си в хотела.
11. Паркирането на автомобили на входовете, изходите и рампата за зареждане, както и в тревните площи.
12. Пребиваването в хотела с домашни любимци.

         РЕД ЗА РЕЗЕРВАЦИИ, НАСТАНЯВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ В ХОТЕЛА
1. Можете да заплатите нощувката и другите предоставени Ви услуги от хотела в брой или по банков път, съгласно действащите в хотела тарифи.
2. Предварителната резервация на стая е безплатна. За потвърждение на резервацията се заплаща депозит в размер на минимум една нощувка за стая.
3. На гости, които при предишно свое посещение са нарушили раздел /С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В ХОТЕЛА СЕ ЗАБРАНЯВА /на настоящите правила, може да бъде отказана резервация.
4. Хотелът има право да откаже резервация и на гост, който е правил резервация без да пристигне и без да уведоми хотела за отмяната на резервацията.
5. Ако гост закъснее повече от едно денонощие, резервацията му се анулира без уведомление.
6. Нощувката се заплаща в пълен размер, независимо от това колко часа е останал гостът в хотела.
7. Услуги като ранно настаняване /преди 14,00ч/ или късно напускане /след 12,00ч/ при заплащане на 50% от цената за нощувка се предоставят на гостите само при наличие на свободни стаи в хотела и отсъствие на резервации за исканите дати и часове и се заплащат съгласно тарифите на хотела.
8. При пристигане в хотела, гостът е длъжен да представи личен документ.
9. Може да продължите пребиваването си в хотела при наличие на свободни места. Заплащането на допълнителните нощувки е съгласно тарифата на хотела.
10. Когато излизате от хотела, оставяйте ключ-картата си на рецепция. В случай на изгубване на ключа, трябва да заплатите за нов съгласно тарифата на хотела /глоба 50,00лв/.
11. При предварително прекратяване на престоя си, трябва да уведомите рецепция до 12,00ч, поне 2 дни предварително, в противен случай заплатената сума не се възстановява.
     Моля имайте предвид , че  паркоместата зависят от  наличността и не могат за бъдат гарантирани.


За Кранево и забележителностите

За Кранево и забележителностите

Кранево е село в Североизточна България, в Община Балчик и притежава една от най-дългите и широки плажни ивици, естествено свързана с КК Албена.

Забележителности
Архитектурен комплекс Двореца, ботаническата градина и храма на Кибела в Балчик, Аладжа манастир, резерват Балтата и нос Калиакра.

Още за Кранево и забележителностите