9 Jun

Условия за ползване и GDPR

Авторските права на всички материали, публикувани в hotelkristelpark.com са притежание на КОМПЕКС ООД.
Използването или копирането на даден материал от съдържанието на сайта се допуска само при условие, че се посочи източника и се
добави линк към hotelkristelpark.com.
Всеки опит за неправомерно копиране и/или използване подлежи на наказание съгласно законите на Република България.
Конфиденциалност
Хотел Кристел парк,Кранево собственност на “ КОМПЕКС “ ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита
на личните данни. Под номер :
Личните данни които ще използваме от Вас са : Име и фамилия, Държава, Населено място, Имейл, Година на раждане. КОМПЕКС ООД
се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн
посредством попълнени заявки за резевазия или настаняване в хотела. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато
информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация
съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на
прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в
следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.
Как използваме Вашите лични данни?
Събираме информация за вас когато решите да направите някакво запитване чрез нашата електронна поща и при настаняване в хотел
Кристел Парк,Кранево. Ние също така автоматично събираме информация за посещението ви в нашия сайт. Информацията, получена по
този начин включва демографски данни и IP адрес, те се използват само в обобщен вид, и като такъв не може да се използват за
идентификация. Всичко това служи за:
• изграждане на маркетингов профил
• подпомагане на стратегическото развитие
Използване на лични данни
Ние обработваме личните данни, събрани чрез нашата електронна поща или при настаняване в хотел Кристел парк,Кранево за целите
на:
• осигуряване на възможно най-доброто обслужване
• обработка на всички резервации, които сте направили
• Проучване на пазара
С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за резервации и
настаняване в хотел Кристел парк,Кранево.
Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни,като изпрати писмено съобщение до КОМПЕКС ООДна
e-mail :kristelpark.gmail.com
.Сигурност на платежните транзакции
Номера на кредитни карти и информация за тях не се съхраняват от КОМПЕКС ООД. Транзакции те са криптирани, използвайки
процедура SSL криптиране. Във всички защитени области, където URL адрес започва с HTTPS: // (на “S” означава осигуряване на
сигурност), информацията е криптирана и следователно тя ще бъдe защитенa преди да бъдe прехвърленa чрез Интернет. Всички
кредитни / дебитни карти, така и на личната ви информация свързана с тях няма да се съхраняват, продават, споделят, отдадени под наем
или наети на трети лица.